top of page

For de mange,
ikke for de få

Amina Bitar og Regine Gordon (SV)

Her er sakene vi gikk til valg på i 2023:

 

Klima og natur:

 • Føre en offensiv kamp mot klimakrisen og stoppe nedbyggingen av natur

 • Skjerpe kontrollen med alle forurensningskilder i kommunen, blant annet ved å stoppe alle kloakkutslipp som går rett i sjøen

 • Gjøre Hoveodden til LNF-område (natur- og friluftsområde uten camping)

 • Gjøre kommunen klimanøytral

Oppvekst, helse og omsorg:

 • Øke bemanningen i barnehager, skoler og eldreomsorg

 • Bygge helsehus og bofellesskap

 • Styrke fritidstilbudet og det psykiske helsevernet for barn og unge

 • Si nei til å privatisere velferdstjenestene

 • Gjøre kulturskolen tilgjengelig for alle

Boligpolitikk:

 • Sørge for at flere hus i Arendal er bebodd hele året ved å gjeninnføre boplikt

Samferdsel:

 • Jobbe for et bedre ferge- og busstilbud tilkoblet kollektivknutepunktene

 

Vi vil ta godt vare på alle innbyggerne i Arendal, uavhengig av størrelsen på lommeboka, funksjonsevne, hva man tror på eller hvem man elsker

Politisk program 2023-2027

(åpner ekstern link)

bottom of page