top of page

Kandidater til kommunevalget 2023

Sosialistisk Venstreparti, Arendal lokallag

 1. Inger Brokka de Ruiter, 1984

 2. Einar Krafft Myhren, 1965

 3. Amina Bitar, 1983

 4. Regine Gordon, 1984

 5. Inge Kjøl, 1974

 6. Vigdis Lavik, 1963

 7. Sara Malene Henriksen, 1992

 8. Marius Valsvik Berg, 2000

 9. Elisabeth Bentzen, 1993

 10. Harald Bakken, 1954

 11. Cecilie Steenfeldt-Foss, 1958

 12. Terje Myhre, 1957

 13. Svala Torstveit 2000

 14. Morten Djupevik Wattø, 1980

 15. Marit Nøtvedt, 1960

 16. Lars Kullerud, 1959

 17. Helga Lid Ball, 1936

 18. Eirik Sørsdal, 1940

 19. Tunne Torstveit, 1957

 20. Arnt Christensen 1954

 21. Turid Elise Kind-Berg, 1955

 22. Jan Andersen, 1948

 23. Linda Storhaug, 1948

 24. Rune Sævre, 1953

Det betyr noe hvem som styrer

bottom of page