top of page

Gratis SFO til flere!

barn lekeapparat gratis SFO

«Gratis SFO er en genial velferdsreform som sikrer at barn blir venner uavhengig av hva foreldrene deres tjener og hvor de kommer fra»

Audun Lysbakken, tidligere SV-leder

SV har gjort skolefritidsordningen (SFO) gratis for første- og andreklassinger over hele landet. I Arendal ønsker vi i tillegg:

  • Gratis utvidet SFO-tilbud til barn som har rett til det, ut over 4. klasse

  • Samme oppfølging på SFO som i skolen for barn med funksjonsnedsettelser eller andre behov for særlig assistanse

  • Videreutvikle tilbudet «EST – etter skoletid» tilsvarende SFO-tilbudet til elever i videregående skole

Her er noen andre saker som er viktige for SV:

Klima og natur:

  • Føre en offensiv kamp mot klimakrisen og stoppe nedbyggingen av natur

  • Gjøre Hoveodden til LNF-område

Oppvekst, helse og omsorg:

  • Øke bemanningen i barnehager, skoler og eldreomsorg

  • Bygge helsehus og bofellesskap

  • Styrke fritidstilbudet og det psykiske helsevernet for barn og unge

  • Si nei til å privatisere velferdstjenestene

Boligpolitikk:

  • Sørge for at flere hus i Arendal er bebodd hele året ved å gjeninnføre boplikt

 

 

Vi vil ta godt vare på alle innbyggerne i Arendal uavhengig av størrelsen på lommeboka, funksjonsevne og hvilke ressurser man har

Fullt valgprogram 2023

(åpner ekstern link)

bottom of page